Estimert lesetid: 4 minutter

Velkommen til Vil Bli Gravid

Skrevet av Katinka Thors

Publisert 9. september 2019
Oppdatert: 01/09/2020 Kategorier:

Det er en sann glede å endelig kunne publisere dette nettstedet som har vært planlagt en stund og drømt om enda lenger.

Dette er meg

Portrett Thorsmedia
Redaktør: Katinka Thors

Jeg heter Katinka Thors, er 42 år gammel og er selvvalgt alenemor til tre barn.

Da jeg startet med fertilitetsbehandling som enslig i Danmark i 2011 visste jeg lite om fertilitet og alt jeg skulle lære meg på veien mot å bli mor. Jeg ante ikke at jeg skulle komme til å savne et nettsted som handlet kun om fertilitet. Men det gjorde jeg allerede kort tid etter at jeg gjorde min første inseminering.

Jeg trodde det skulle være enkelt å bli gravid. Jeg var fremdeles forholdsvis ung (33 år) og jeg var sunn, frisk og slank. Det var ingen grunn til at jeg ikke skulle bli gravid. Var det vel?

Så vel var det ikke. Etter 7 insemineringer begynte jeg å fundere over hva som kunne være galt med meg. Jeg slo meg ikke til ro med beskjeden fra klinikken og legene om at alt var fint og at jeg var fertil.

Sikkert 1000 googlesøk senere var jeg mye klokere. Jeg hadde innsett at jeg hadde endometriose og jeg hadde lært enormt mye om alt som kunne være til hinder for å oppnå graviditet og om alle slags teorier om hva som kunne gjøres for å komme over alle disse hindrene. Jeg avdekket en del myter som ikke hadde hold, og jeg fikk større forståelse for fakta. Jeg lærer enda.

Skolemedisin, forskning og alternative behandlingsmetoder

Jeg er vokst opp med å tenke at skolemedisinen har svar på alt. Eller iallefall det meste. Men nå jeg har skjønt at det ikke alltid er så enkelt. Det gjenstår mange spørsmål og mange hypoteser som krever mere forskning. Skolemedisinen har altså mye igjen å lære. Særlig når det kommer til fertilitet og kvinnehelse. Av alt vi vet, så er det også store individuelle forskjeller på ufrivillig barnløse kvinner og menn. Å finne alle svar vil ta tid. Og er det en ting en ufrivillig barnløs ikke har, så er det tid, og tålmodighet.

Fertilitetsbehandling handler litt om gjetting. Kvalifisert gjetting vil jeg si, for det er jo ikke slik at legene står helt uten kunnskaper. Tvert imot. Medisinen er kommet langt selv om det gjenstår å finne svar på mye enda og heldigvis klarer man å gjøre de fleste, som ønsker det, gravide til slutt.

Vil bli gravid er et nettsted som ønsker å spre informasjon om forskning og om alt vi vet og tenker om fertilitet i dag. I tillegg er vi åpne for at mange ønsker å finne alternativer til skolemedisinen. Vi ønsker å dele kunnskap innen et bredt spekter av behandlingsmuligheter for ufrivillig barnløshet. Både innen skolemedisin og innen komplementær medisin. For at du skal føle deg trygg på hva du leser vil artiklene være tydelig merket og kilder vil være tydelig informert om. Dersom du oppdager at dette mangler, så ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Kunnskap gir trygghet.

På min vei opplevde jeg det som mange andre opplever. Informasjonen fra helsevesen, leger og klinikker er ofte mangelfull. Pasienten skal ikke være ekspert. Men for mange som ønsker å bli gravide, er kunnskap en besettelse og mange tar opp til en “doktorgrad” i fertilitet ved “universitetet Google”, slik som jeg gjorde. Kunnskap gir en følelse av trygghet for at man får den beste behandlingen. Mange føler seg også utrygge på om klinikken de går til, klarer å se akkurat hva som skal til for at de blir gravide. Kaster vi bort enda en runde nå? Er det mange som spørs seg. Det er ikke en god følelse og for mange kan kunnskap gi den nødvendige tryggheten de trenger på veien for å unngå unødig stress. Da er det også viktig å være kildekritisk. Her på Vil bli gravid, ønsker vi å dele av det meste som gjelder av kunnskaper og teorier. Noe er veldokumentert, men annet gjenstår det mye forskning. Vi vil følge med på alt som skjer og bli med på veien inn i fremtiden.

Vi søker å gi deg som ufrivillig barnløs god informasjon, slik at du selv kan treffe gode valg på din fertilitetsreise. Vår erfaring er nemlig at som pasient har man stor medbestemmelsesrett for sin egen behandling. Å finne en god match med behandler er alfa og omega for å kunne føle seg trygg underveis i prosessen. Trygghet er viktig og fører til mindre stress. Det er igjen positivt for fertiliteten.

Alt passer ikke for alle. Men mange ønsker å gå langt i å prøve mye. Vi har filosofien at dersom det ikke kan skade, så KAN det kanskje være verdt å prøve? Vi ser på nye metoder og teorier med nysgjerrige, men kritiske øyne.

En drøm blir realisert.

Min drøm var å lage et nettsted som skulle gjøre det enklere for helt vanlige folk å lære om fertilitet og assistert befruktning. Og her er den endelig: Nettsiden Vil bli gravid.

Jeg håper du blir fornøyd og at du finner svar på dine spørsmål her. Alt er selvfølgelig ikke på plass fra start og temaet fertilitet er nærmest uendelig, så ferdig blir man aldri. Dersom det er noe spesielt du ønsker å lese om, så ikke nøl med å sende oss mail og fortell. Vi vil gjerne bli bedre kjent med dere som bruker nettsiden vår og vi vil strekke oss langt for å spre mest mulig kunnskap om dette emnet.

Vennlig, fertil hilsen fra Katinka Thors (redaktør)