Sæddonasjon i Norge og Danmark

Katinka Thors
Publisert:
25. oktober 2019
Sist oppdatert:
14. oktober 2022

Denne artikkelen er innholdsgodkjent av Julie Paulli Budtz ved European Sperm Bank

En surrealistisk situasjon som de færreste har sett for seg at de noen gang skal befinne seg i. Helt til den dagen du sitter der foran skjermen og studerer spermbankens katalog over donorer for første gang: Du skal handle donorsæd.

I det samme øyeblikket står du overfor en rekke valg som du må forholde deg til. Du opplever kanskje at det er forventet at du skal velge ut egenskapene til ditt kommende barn? For mange er dette, ikke bare en surrealistisk tanke, men også etisk problematisk. For andre kjennes dette mer naturlig siden det kan minne om en form for nettdating. Du vurderer jo uansett hvem du skal få barn med i det virkelige livet også? Alle dilemmaene rundt det å velge sæd blir opp til hver enkelt å ta stilling til. Vi vil her gi deg et innblikk i de praktiske problemstillingene, mens de store spørsmålene får hvile i bakhodet ditt.

Usikker på valg av sæddonor?

Last ned vår guide for sæddonasjon:

 • Sæddonasjon – innføring
 • Ordforklaringer
 • Hvordan velge?
 • Reflekssjonsspørsmål
 • Plass til egne notater

Lovene regulerer bruken av donorsæd i hvert enkelt land

I Norge er det Bioteknologiloven som bestemmer hvem som kan benytte seg av donert sæd ved assistert befruktning, hvem som kan gjennomføre assistert befruktning med donert sæd og ellers hvilke krav som stilles til bruk av donorsæd. Alle land har ulike regler når det kommer til dette. Det kan være lurt å sette seg inn i dette før du eventuelt reiser til et annet land for assistert befruktning. Dette er klinikkene i de ulike landene veldig behjelpelige med.

Mange av våre lesere reiser til Danmark for assistert befruktning. De danske spermbankene er også eksportør av donorsæd til store deler av verden, deriblant Norge. Derfor skal vi her se på hvordan det vil være å bruke sæddonor i Danmark og Norge, som på mange måter representerer noen ytterpunkter.

Åpen eller ikke kontaktbar? Hva innebærer det?

I hht. Bioteknologiloven er det kun mulig å bruke åpen donor i Norge. I Danmark er det fremdeles mulig å benytte seg av ikke-kontaktbar sæddonor, men også åpen. 

Åpen donor vil si at barnet (kun barnet og ikke deg som forelder) har mulighet til å få vite sin donors identitet når barnet er fylt 18 år. I Danmark  kan da barnet ta kontakt med sædbanken og deretter vil sædbanken være behjelpelige med å etablere kontakt. I Norge finnes det et donorregister ved Haugesund sykehus der all bruk av donorsæd i Norge blir registrert.

En ikke kontaktbar donor kan man, som benevnelsen antyder, ikke komme i kontakt med ved hjelp av klinikken eller sædbanken.

Hva får du vite om donor?

Både åpen og ikke kontaktbar donor kan ha utvidet eller basis profil. Det handler om hva du, som kommende forelder, får vite om donoren ved kjøp av sperm. Dette gjelder ikke i Norge. Her får man som mottaker, ikke vite noe om donoren man benytter. Her er det behandlende klinikk som er ansvarlig for å velge donor til paret som er i behandling.

Ved private klinikker i Norge kan man komme med ønske om utvidet eller basis profil. Men det er klinikken som velger hvilken donor som skal benyttes. Ved behandling i det offentlige i Norge velges en donor som likner barnets far dersom det er et heterofilt par. Det legges en liknende begrunnelse i bunn for valg av donor til lesbiske par (likhet til barnets foreldre).

Basis profil

En basis profil betyr at man kun får basis informasjon om donoren. Det er som regel begrenset til øye og hårfarge og noen ganger også høyde, vekt, blodtype, utdannelse/yrke og etnisitet i tillegg. Mange ønsker ikke å vite mer enn dette om donoren. Noen synes til og med at basisinformasjonen er mer enn nok.

Utvidet profil

En utvidet profil betyr at man allerede ved kjøp av donorsæd får ganske mye informasjon om donoren. Informasjonen er ikke identifiserbar. Man får gjerne et bilde av donor som barn, helsehistorie, øvrig families helse, litt om donorens interesser og personlighet. Spermbankene har også et lydopptak der man kan høre donorens stemme.

Ved de danske klinikkene vil det ofte være mulig å spare litt penger ved å bruke en donor fra klinikkens eget depot. Dersom du ønsker det, får du ofte kun vite basisinformasjon. Men det trenger ikke bety at han ikke har en utvidet profil. Det må du høre med klinikken om når du velger eller lar dem velge for deg. Dersom det finnes en utvidet profil på donoren, så vil det være mulig å kjøpe den informasjonen fra spermbanken på et senere tidspunkt.

Klinikkens depot eller kjøpe fra spermbanken?

I Danmak er det en god del kostnader som skiller om man bruker sæd fra klinikkens depot eller om man bestiller fra en spermbank. Sæden er den samme, siden klinikkene stort sett kjøper sin sæd fra en av de store spermbankene. Noen få klinikker har egen spermbank og rekrutterer sine egne sæddonorer, men de fleste klinikker har depot med sæd kjøpt enten hos European Sperm Bank eller Cryos Danmark.

Den største forskjellen mellom å benytte sæd fra klinikken og bestille selv i spermbanken er at man hos klinikken kun får vite basis informasjon, mens man i spermbanken har mulighet til å få tilgang til hele den utvidede profilen før man bestiller.

OBS: I Norge er det ikke anledning til å bestille selv i spermbanken. Det er klinikken som står for bestilling og frakt, så her foregår alt via din klinikk.

Les mer: Hvordan foregår et ivf-forsøk?

IUI-sæd eller ICI-sæd?

Når du skal handle donorsæd fra spermbanken må du først og fremst kjøpe riktig type sæd. Det finnes to typer, IUI-klar og ICI-klar. IUI-klar sæd kan benyttes til alle former for assistert befruktning. IUI= Intra Uterine Insemination eller “inn i livmor- inseminering. Den er renset så den inneholder kun de levende sædcellene tilsatt en spesialvæske for nedfrysningen. Det gjør at man kan inseminere den helt inn i livmor. Det kan man ikke med ICI-sæd. ICI er ikke renset og inneholder derfor alle de naturlig forekommende sædvæsker og celler.

ICI = intra cervikal insemination. Eller “inn i skjede inseminering”. Dersom den blir ført inn i livmor, kan det oppstå en infeksjon. Opprinnelig er ICI-klar sæd beregnet til hjemmeinseminering eller dersom klinikken ønsker å rense den selv. Hjemmeinseminering er ikke lenger et tillatt alternativ i Danmark og sædbankene har ikke anledning til å sende strå til privat adresse. De sender kun til godkjent klinikk. Derfor er IUI-klar sæd stort sett alltid det riktige valget. Dersom klinikken din selv ønsker å rense den, så vil de gi beskjed om det.

Les mer: Når skjer eggløsningen? – og om eggløsningstester

MOT-hvafornoe? Litt om sædkvalitet.

Det neste du må ta stilling til er kvalitet på spermen. Den måles i MOT. MOT står for Motile Total og er et tall for hvor mange sædceller som beveger seg fremover i prøven og måles i millioner pr. ml. MOT 20 betyr altså at det er minst 10 millioner levende sædceller i en dose på 0,5ml. (20 millioner pr.ml)

Ved inseminering er kvalitet særlig viktig og høy motilitet øker sjansene for å oppnå graviditet. Derfor skal du bestille MOT 20 eller mer ved inseminering.

Ved ivf foregår befruktningen i en skål og antall sædceller er ikke like viktig. Da kan det holde med MOT 10. Det hender allikevel at klinikken foretrekker MOT 20 også ved IVF. Det kan altså lønne seg å høre med klinikken om dette før du bestiller.

Det er mulig å spare noen kroner ved å kjøpe lavere MOT. Men European Sperm Bank anbefaler MOT 20 til de fleste behandlingsformer, da forskning viser, at det gir bedre sjanser til å oppnå graviditet.

Les mer: Mange ord du ikke forstår? Sjekk vår ordliste for prøvere.

Hvor mye koster det å bestille sæd fra spermbanken?

Vi har sett på hva det koster å bestille sæd fra European Sperm Bank. Prisene er oppgitt i DKK og alle eksemplene gjelder IUI-klar sæd. Husk å sjekke valuttakursen før du handler. Priseksemplene her gjelder pr oktober 2019. Sjekk Spermbankenes egne nettsider for oppdaterte priser.

 • Åpen donor, IUI, MOT 20: 4760,55 DKK
 • Ikke kontaktbar donor, IUI, MOT 20: 3047,05 DKK
 • Åpen fra USA: 5505,55 DKK (selges nå kun til familier som allerede har barn etter samme donor)

I tillegg til denne prisen må du legge til 25% i moms pluss frakt til klinikk, eller eventuelt gebyr for oppbevaring i spermbanken. Depot i spermbanken: fra 298 (for 3mnd) til 6347,40 (for 10 år). Frakt til klinikk i Danmark koster 894 dkk og høyere priser om sæden skal sendes ut av landet (ulike satser gjelder).

Andre utgifter i forbindelse med kjøp av sæd

Andre ting som er viktig å vite før du bestiller donorsæd, er at klinikken som mottar sæden, gjerne tar seg betalt for å ta imot og for å oppbevare sæden. Dersom du underveis i behandlingen velger å bytte klinikk, så koster det ytterligere for ny forsendelse til den nye klinikken.

Sperm kan kun fraktes av spermbanken. Så dersom du skal få sendt sperm fra en klinikk til en annen, så er det spermbanken du skal henvende deg til. Klinikken som skal sende spermen tar ofte en avgift for arbeidet med å klargjøre og sende spermen. Spermbanken, som står ansvarlige for forsendelsen, tar også et fraktbeløp på minimum 2607,50dkk. Mottakende klinikk tar seg også gjerne betalt for mottak og nytt depot. Ingen tvil om at her raser pengene. Så tenk nøye gjennom hvordan du går frem her.

I European sperm bank kan du få refundert 75% av beløpet du betalte, dersom du  senere finner ut at du ikke får bruk for sæden allikevel. Det er også mulig å bytte sæden mot sæd fra en annen donor dersom du ønsker å bytte donor etter noen forsøk med en donor. Men det krever at du oppbevarer den i spermbankens depot og ikke frakter den vekk derfra. Slik kan du ganske sikkert reservere flere doser med en gang uten å tape hele beløpet. Dersom du ønsker å ta vare på sperm til eventuelle søsken etter at du har blitt gravid, er det altså en god anledning å ha stråene i depot hos sædbanken.

Hvor mange strå bør jeg kjøpe?

European sperm bank anbefaler å kjøpe 5-7 strå pr barn. Om du skal kjøpe så mye med en gang? Det kommer an på hvor viktig det er for deg å benytte deg av en bestemt donor. Dersom det er viktig, så er det greit å sikre seg. Men hvis ikke, så er det helt greit å kjøpe 1-3 om gangen.

I dette innlegget har vi tatt utgangspunkt i prisene og informasjonen på nettsidene til European Sperm Bank. Den andre store Spermbanken i Danmark er Cryos International. 

Andre kilder: Bioteknologirådet om assistert befruktning

Fremdeles usikker?

Vår guide inneholder alt du trenger å vite:

 • Sæddonasjon – innføring
 • Ordforklaringer
 • Hvordan velge?
 • Reflekssjonsspørsmål
 • Plass til egne notater

Følg oss

Om oss

Vilbligravid.no er et nettmagasin om fertilitet og ufrivillig barnløshet. Her vil du få nyheter om fertilitet og relevant stoff for deg som er ufrivillig barnløs.

Vi holder også månedlige livesendinger hvor du kan stille spørsmål til vårt team og samarbeidspartnere.

Siste innlegg

Siste nytt om bioteknologiloven

I dag behandlet stortinget endringer i bioteknologiloven for andre gang. Etter første behandling kunne det se ut som at det kunne bli full stopp for sæddonasjon. I dag ble dette [...]
Les mer

Livsstil

Ikke gå glipp av viktige nyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta relevant innhold direkte i din innboks.

Nyhetsbrev - Mailchimp