Forside
Om vilbligravid.no
Vilbligravid.no er et nettmagasin om fertilitet og ufrivillig barnløshet. 
Her vil du få nyheter om fertilitet og relevant stoff for deg som er ufrivillig barnløs.
Innhold
Bli medlemLogg inn

Ordliste

Fertilitetsordliste

Alt | A B C D E F G H I K L M O P S T U V
There are currently 94 ord in this directory
AMH
Antimüllerhormon. Gir en indikasjon på hvor stor eggreserven er.

Antrale folikler
I hver naturlige syklus vil kroppen forsøke å modne et større antall egg i sine folikler (eggposer). I en naturlig syklus er det normalt kun én folikkel som blir så stor og moden at den vil slippe et egg. De andre foliklene vil krympe sammen og forsvinne. En kvinne i ung alder har flere slike antrale folikler hver syklus enn kvinner som nærmer seg overgangsalderen. Derfor kan en antral folikkeltelling tidlig i syklus fortelle noe om kvinnens fertilitet. Dersom kvinnen blir stimulert med folikkelstimmulerende hormon fram mot eggløsningen, så vil et større antall folikler modne egg. Man kan telle antrale folikler tidlig i syklusen også for å anslå hvor mange egg man kan ha mulighet til å stimulere fram i et ev. ivf-forsøk. Det gir også en indikasjon til klinikken om hvor stor dose kvinnen kan behøve i et forsøk for å få best mulig resultat uten å risikere overstimulering. Antral folikkeltelling kan være et godt alternativ til å vudere AMH.

Babyklister
Fruktus Femina. Et homeopatpreparat som produsenten mener skal forebygge abort og hjelpe embryoet til feste seg.

CD
Cycle day /Syklusdag (SD). En beregning av hvor langt man er i syklusen. SD 1 er den første dagen med kraftig blødning før klokka 17. Dersom kraftig blødning starter etter 17, så regner man dagen etter som SD1.

Cryos
Spermbank i Århus. (Cryo er en oppbevaringmetode som brukes ved nedfrysning av for eksempel sæd).

Ciconia
Fertilitetsklinikk i Århus, Danmark

Crinone
Progesteronmedisin. Brukes i lutealfasen (etter eggløsning) dersom kvinnen har lavt progesteronnivå og fram til positiv test. Ved fryseforsøk i hormonstyrt syklus brukes det også hele første trimester. Her er individuelle forskjeller i hvordan det brukes, så følg alltid legens anbefaling.

Clomifen
Clomifen er et virkestoff og er et folikkelstimulerende hormon.

Cetrotide
Antagonist - hormon som stanser eggløsningen.

Cycle day
(CD) Syklusdag (SD). En beregning av hvor langt man er i syklusen. SD 1 er den første dagen med kraftig blødning før klokka 17. Dersom kraftig blødning starter etter 17, så regner man dagen etter som SD1.

CFC - Copenhagen fertility center
Fertilitetsklinikk i København, Danmark.

Ciconia Ciconia
Stork. En utrydningstruet fulgeart. Den finnes ikke i Norge, men hekker enda i deler av Europa. I tidligere tider var det mye overtro knyttet til storken. Folk trodde gjerne at den hadde forbindelse med unnfangelse og nytt liv. "Babyen kom med storken".

DPO
Days past ovulation eller dager etter eggløsning. Vi regner dagen for inseminering/egguttak for dpo 0 ved assistert befruktning. Ved naturlig befruktning er dpo dagen etter positiv eggløsningstest eller 36 timer etter at eggløsningssprøyte ble satt. Rettere sagt: Tidspunktet man regner med at eggløsningen fant sted.

DHEA
DeHydroEpiAndrosteron - et testosteron som finnes naturlig i kroppen men som også brukes eksperimentelt i fertilitetsbehandling for å bedre modningen av egg hos kvinner med lave eggreserver og dårlig kvalitet.

DPO-land
Der man befinner seg i to uker etter eggløsning eller assistert befruktning fram til testdato. Litt som limboland. Den tiden man ikke vet om man er gravid eller ei. Se også TTTWW

Dobbeldonasjon
Når man bruker både donert eggcelle og sæd ved assistert befruktning.

EA
Embryoadopsjon. Når man trenger å få donert både eggcelle og sædcelle, så kan man adoptere et overflødig befruktet egg fra et annet par som har gjennomgått fertilitetsbehandling og ikke ønsker flere barn selv.

EL
Forkortelse for eggløsning.

ESB
Forkortelse for European sperm bank. Også kalt Nordic Cryobank. Samarbeider med Seattle sperm bank.

Elonva
Folikkelstimulerende hormon som brukes i forbindelse med ivf-forsøk. Elonva er en depotsprøyte som varer i 6 døgn. På stimulasjonsdag 7 begynner man normalt på et annet folikkelstimulerende hormon for å fortsette stimuleringen.

Embryo
Et befruktet egg. Den voksende spiren kalles for embryo fram til 8. graviditetsuke. Etter det, kalles det et foster. Embryoet når blastocyststadiet 5/6 dager etter befruktning og kalles da ofte for blastocyst, for å skille den fra et t.eks todagers embryo.

Eggpose
Også kalt folikkel. Se: folikkel

Eggstokk
Organet der alle foliklene eller eggposene ligger og venter på sin tur til å modnes og slippe egg.

Eggløsning
Når eggposen som egget ligger inni er tilstrekkelig modent og av en viss størrelse, så vil den tømmes og egget, som ligger inni posen, vil slippe ut. Da er det klart for befruktning.

Eggstokkfunksjon
Når vi snakker om eggstokkfunksjon, så snakker vi delvis om eggenes kvalitet, men også om hvordan eggstokken responderer på folikkelstimulerende hormon.

El-sprøyte
Eggløsningssprøyte er en HCG-injeksjon. Hormonet er det samme som kroppen produserer ved gravididet og virker på samme måte som kroppens eggløsningshormon (LH - lutiserende hormon). De to hormonene er veldig like, men siden HCG er billigere å produsere enn LH, så bruker man det for å trigge eggløsning. Siden eggløsningssprøyta inneholder HCG, så vil den slå ut på en graviditetstest og gi fask positiv graviditetstest inntil 10 dager etter at sprøyta er satt. (på samme måte vil en eggløsningssprøyte slå ut som positiv også ved høy hcg på grunn av gravidtet.)

Embryoadopsjon
Forkortelse: EA. Når man trenger å få donert både eggcelle og sædcelle, så kan man adoptere et overflødig befruktet egg fra et annet par som har gjennomgått fertilitetsbehandling og ikke ønsker flere barn selv.

Embryoglue
Enkelte klinikker tilbyr å dyrke embryoene i et medium som kalles for embryoglue ved et ivf-forsøk. Noen hevder at ved å bruke dette blir det enklere for embryoet å feste seg i livmoren.

Endometriet
Livmorslimhinnen. Innsiden av livmorhulen. Endometriet blir tykkere gjennom syklusen og blør ut hver måned ved syklusstart. Så det er denne slimhinnen som oppfattes som blod under menstruasjonen. Så ved starten av syklusen er endometriet helt tynt. Endometriet bygger seg opp og bør ha en viss tykkelse for at implantasjonen skal være vellykket.

Endometriescratching
Det vil si å lage et lite rift i endometriet (slimhinnen inne i livmoren) foran et forsøk på å bli gravid. Dette lille riftet kan minne om en skade etter en abort og mange mener at dette øker sjansen for at embryoet klarer å feste seg i arrvevet som danner seg etter riften.

Endometriose
Tilstand som kan gjøre det vanskelig å bli gravid.

European sperm bank
Sædbank i København. Samme som Nordic Cryobank. Seattle sperm bank er deres amerikanske filial.

FER
Forkortelse for frozen embryo transfer. På norsk kaller vi det for fryseforsøk. Overskuddsembryoer ved ivf-behandling blir fryst ned for å bevare kvaliteten til senere. Fryseforsøk kan gjennomføres i naturlig syklus eller hormonstyrt syklus. Ved naturlig syklus setter man kun eggløsningssprøyte for å sørge for at eggløsning finner sted og setter embryoet inn den dagen som tilsvarer embryoets alder i forhold til eggløsningsstidspunktet. Ved hormonstyrt syklus, så hindrer man kvinnens egen eggløsning og sørger for at eggstokken ikke blir stimulert. Da vil heller ikke slimhinnen vokse naturlig og siden det er nødvendig med tykk slimhinne for at embryoet skal feste seg, så blir det gitt tilskudd av østrogen. Siden kvinnen ikke har egen eggløsning vil det heller ikke bli produsert progesteron i lutealfasen. Derfor vil det bli gitt progesteron i hele første trimester fram til livmoren overtar produksjonen av progesteron og kroppen dermed er i stand til å opprettholde svangerskapet selv.

FSH
Folikkelstimulerende hormon. Det hormonet som gjør at foliklene modnes og utvikler seg og til slutt slipper et egg. Blir naturlig produsert i kroppen fra menstruasjonsstart og fram til eggløsning. Ved assistert befruktning blir FSH tilført kunstig for å øke antall egg som modnes i den aktuelle syklusen eller sikre at minimum ett egg blir modnet.

FEMA
Frivillig enslig mor ved assistert befruktning.

Femar
Hormonstimulering. Inneholder virkestoffet letrozol. Egentlig medisin som brukes ved brystkreftbehandling, men kan også brukes for å stimulere modning av foliklene. Gir sjeldent økt fare for flerlinger.

Folikkel
Eggpose som vokser på eggstokken. Egget vokser på veggen inne i folikkelen og løsner fra veggen under den siste modningen før eggløsning. Eggløsningen skjer ved at væsken inne i folikkelen siver ut og tar med seg egget samtidig. Ved ivf punkteres folikkelen rett før eggløsningstidspunktet med en nål som suger ut væsken sammen med egget. Etter eggløsningen omdannes folikkelen til et gult legeme.

Fostimon
Folikkelstimulerende hormon (injeksjon) og brukes ofte ved ivf.

Fyremadel
Settes som subkutan injeksjon i låret og skal hindre for tidlig eggløsning ved ivf-forsøk.

Folikkelfase
Kvinnens syklus blir delt inn i tre deler. Tiden fra første syklusdag og frem til eggløsning kalles folikkelfase og tiden etter eggløsning og frem til neste menstruasjon kalles for lutealfase. Tiden rundt eggløsning kalles gjerne midtsyklus. I folikkelfasen vokser folikkelen(e) ved hjelp av folikkelstimulerende hormon og østradiol sørger for at livmorslimhinnen bygger seg opp igjen etter at den har blødd ut under menstruasjonen.

Folikkelstimulerende hormon.
FSH - Det hormonet som gjør at foliklene modnes og utvikler seg og til slutt slipper et egg. Blir naturlig produsert i kroppen fra menstruasjonsstart og fram til eggløsning. Ved assistert befruktning blir FSH tilført kunstig for å øke antall egg som modnes i den aktuelle syklusen eller sikre at minimum ett egg blir modnet.

Fructus Femina
Babyklister. Et homeopatpreparat som produsenten mener skal forebygge abort og hjelpe embryoet til feste seg.

Fryseforsøk
Engelsk: frozen embryo transfer. Overskuddsembryoer ved ivf-behandling blir fryst ned for å bevare kvaliteten til senere og settes tilbake til livmor ved det som kalles fryseforsøk. Fryseforsøk kan gjennomføres i naturlig syklus eller hormonstyrt syklus. Ved naturlig syklus setter man kun eggløsningssprøyte for å sørge for at eggløsning finner sted og setter embryoet inn den dagen som tilsvarer embryoets alder i forhold til eggløsningsstidspunktet. Ved hormonstyrt syklus, så hindrer man kvinnens egen eggløsning og sørger for at eggstokken ikke blir stimulert. Da vil heller ikke slimhinnen vokse naturlig og siden det er nødvendig med tykk slimhinne for at embryoet skal feste seg, så blir det gitt tilskudd av østrogen. Siden kvinnen ikke har egen eggløsning vil det heller ikke bli produsert progesteron i lutealfasen. Derfor vil det bli gitt progesteron i hele første trimester fram til livmoren overtar produksjonen av progesteron og kroppen dermed er i stand til å opprettholde svangerskapet selv.

Gonal-f
Folikkelstimulerende hormon. Brukes både ved ivf og i enkelte tilfeller ved inseminering.

Gonapeptyl
Hormon som kan brukes for å bidra til festingen i lutealfasen eller for å fremprovosere eggløsning.

Gult legeme
Etter eggløsningen omdannes folikkelen til et gult legeme. Det gule legemet produserer progesteron for å sørge for at egget kan implantere seg i livmorslimhinnen (endomeriet). Dersom befruktning finner sted og embryoet implanterer seg i livmor, så vil det gule legemet fortsette å progesteron fram til livmoren produserer nok progesteron selv til å opprettholde gravidteten.

Hcg
Humant chorion-gonadotropin. Et naturlig glykoproteinhormon som blir produsert i morkaken og skilt ut i urinen hos gravide kvinner. Det er dette hormonet som slår ut på en graviditetstest. Likner veldig på eggløsningshormonet LH. Derfor kan en eggløsningstest også slå ut som positiv ved en graviditet. Eggløsningssprøyte er HCG fordi det er billigere å produsere og virker likt på kroppen med tanke på eggløsning.

HCG-stigning
Dersom det er mistanke om sykt svangerskap eller man ønsker å få bekreftet at det tidlige svangerskapet er friskt, så kan man ved hjelp av blodprøver måle at hcg-verdien øker som ønskelig. Man sier gjerne at hcg-verdien skal doble seg på to døgn. Men det er bare delvis riktig. En økning på 75% på to døgn kan også bety at svangerskapet er friskt. Så det skal ikke være nok til å mistenke et sykt svangerskap. På nett finnes det ulike kalkulatorer som hjelper deg med å sjekke dette. Det er også viktig å påpeke at det kun er tidlig etter testdato at dobling er forventet. Stigningen varierer gjennom svangerskapet og senere vil hcg også synke.

Hysteroskopi
En undersøkelse eller operasjon der man går inn med kamera i livmor gjennom skjeden. Gjøres både for å stille sikker diagnose og for å operere dersom det er nødvendig. Gjøres i narkose eller under sterke smertestillende og beroligende medisiner.

ICI
Intracervical inseminasjon. Inseminering i skjeden og kan gjøres som en hjemmeinseminering. Det brukes da råsperm, sperm som ikke er renset. Råsperm kan ikke føres inn i livmor som er det vanlige ved inseminering ved klinikk. Dersom ICI-sperm føres inn i livmor kan det oppstå betennelse og kroppen frastøter den.

IKM
Ikke kommende mens. Den dagen man forventet menstruasjon, men ikke fikk den. Ofte brukt i ulike forum for prøvere.

IUI
Intra Uterine inseminasjon. Renset sperm som blir ført helt inn i kvinnens livmor eller skjede på eggløsningstidspunktet. Til dette formålet kan man ikke bruke råsperm/ICI-sperm.

ICI-klar sperm
Råsperm for hjemmeinseminering. Denne spermen er billigere fordi den ikke er renset. Dersom den skal brukes til IUI (inseminering inn i livmor som gjøres ved klinikk), må den først renses. Dersom man skal utføre IUI og det kun er tilgjengelig ICI-klar sperm, så er det fullt mulig å høre om klinikken kan rense den før insemineringen.

ICSI - microinjeksjon
Forkortelse for Intra-Cytoplasmic Sperm Injection. Dersom den mannlige delen av et par i fertilitetsbehandling har dårlig kvalitet på spermen, så kan det være aktuelt å utføre ICSI i en ivf-behandling. Det vil si at man ved hjelp av en liten nål, hjelper en utvalgt sædcelle inn i egget. ICSI kan også utføres dersom egget har hardt skall slik at det er vanskeligere for sædcellen å trenge inn selv.

Inseminering
Assistert befruktning som skjer ved å føre sperm inn i kvinnens skjede (ICI) eller livmor (IUI).

IVF - In vitro fertilization
Kalles ofte for prøverørsbehandling. Kvinnen får som regel folikkelstimulerende hormon for å stimulere til modning av flere eggposer/folikler. Eggene hentes ut av foliklene ved hjelp av en nål via skjeden rett før forventet eggløsning. Eggene befruktes med sperm i et laboratorie før de settes tilbake i kvinnens livmor. Eventuelt overflødige, befruktede egg kan fryses ned og føres tilbake senere.

KG - Kjemisk graviditet
Det er utslag på graviditetstesten, men mensen kommer til omtrent vanlig tid. Det befruktede embryoet har sneiet livmorslimhinnen og nesten festet seg, men enten sluttet med celledelingen tidlig eller ikke klart å feste seg helt. Det kalles ikke abort når forsøket mislykkes så tidlig.

Kikkehullsoperasjon
Laparoskopi. Når det kommer til fertilitet, så handler dette ofte om å påvise (diagnostisk) og brenne bort endometriosevev (behandling). Foregår i narkose.

LH
Lutiserende hormon. Hormonet som skilles ut før eggløsning og som fører til den siste modningen av folikkelen og egget. LH utløser altså eggløsningen. Dette hormonet likner veldig på HCG som er graviditetshormonet. En LH-test (eggløsningstest) gir utslag på hCG, men en graviditetstest gir ikke utslag ved eggløsning, med mindre det er gitt eggløsningssprøyte.

Lutinus
Progesteronpreparat. Brukes i lutealfasen fra eggløsning dersom kvinnen har lavt progesteronnivå. Eller etter innsett ved ivf- og fryseforsøk.

Lapraskopi
Kikkehullsoperasjon. Når det kommer til fertilitet, så handler dette ofte om å påvise (diagnostisk) og brenne bort endometriosevev (behandling). Foregår i narkose.

Lutealfasen
Tiden etter eggløsning og frem til neste menstruasjon. I lutealfasen har eggposene blitt omdannet til såkalte gule legemer etter eggløsningen. De gule legemene produserer progesteron for at det befruktede egget kan implantere seg i livmorslimhinnen. Dersom egget implanterer seg, så vil det produseres hcg som sender signaler til de gule legemene om at de skal fortsette å produsere progesteron. Det hindrer at slimhinnen blør ut (menstruasjon) og graviditeten opprettholdes. Ved kort lutealfase mistenker man at det produseres for lite progesteron og dermed kan man få progesterontilskudd.

Lutiserende hormon
Fork: LH. Hormonet som skilles ut før eggløsning og som fører til den siste modningen av folikkelen og egget og som utløser eggløsningen. Dette hormonet likner veldig på HCG som er graviditetshormonet. En LH-test (eggløsningstest) gir utslag på hCG, men en graviditetstest gir ikke utslag ved eggløsning, med mindre det er gitt eggløsningssprøyte.

MA
Missed abortion. Fosteret dør, men innkapsles i magen og blir absorbert av vevet rundt. Det tar tid før kroppen oppfatter at den ikke er gravid lenger. Så man oppdager ofte ikke en MA før det har gått litt tid.

MOT
Motility. Tall på spermens kvalitet. Tallet forteller hvor mange motile (aktive) sædceller det er i strået. Når du skal bestille sperm fra spermbanken må du passe på at du får høy nok MOT. Klinikken har gjerne et kvalitetskrav til spermen som du må passe på når du bestiller. Cryos har varierende kvalitet og pris i forhold til det. European Sperm Bank har kun strå med minst MOT 20 og angir ikke noe tall for kvaliteten, men garanterer denne minimumskvaliteten. MOT 20 betyr at det er minimum 20 millioner spermier pr. milliliter eller 10 000 i et strå på 0,5ml

Menopur
Folikkelstimulerende hormon (injeksjon) som brukes i forbindelse med ivf. Menopur er naturlig hormon, utvunnet av urin fra kvinner.

Motility
MOT: Tall på spermens kvalitet. Tallet forteller hvor mange motile (aktive) sædceller det er i strået. Når du skal bestille sperm fra spermbanken må du passe på at du får høy nok MOT. Klinikken har gjerne et kvalitetskrav til spermen som du må passe på når du bestiller. Cryos har varierende kvalitet og pris i forhold til det. European Sperm Bank har kun strå med minst MOT 20 og angir ikke noe tall for kvaliteten, men garanterer denne minimumskvaliteten. MOT 20 betyr at det er minimum 20 millioner spermier pr. milliliter eller 10 000 i et strå på 0,5ml

Missed abortion
MA. Fosteret dør, men innkapsles i magen og blir absorbert av vevet rundt. Det tar tid før kroppen oppfatter at den ikke er gravid lenger. Så man oppdager ofte ikke en MA før det har gått litt tid.

Ovitrelle
Eggløsningssprøyte. ferdigfylt penn.

Orgalutran
Antagonist - forhindrer eggløsning. Ble brukt tidligere, men er nå erstattet av Fyremadel

PP
Prøveperiode. En syklus eller tiden fra man starter med medisiner til et forsøk med assistert befruktning.

PCOS
Polycystisk ovariesyndrom. For mange folikler og cyster på eggstokkene. Tilstanden kan gjøre at kvinner ikke får eggløsning.

Puregon
Et folikkelstimulerende hormon. Ofte brukt ved ivf. Injeksjon.

Progynova
Østrogenpreparat som gjerne brukes i forbindelse med fryseforsøk. Hindrer folikkelvekst og styrker slimhinnen. Brukes frem til testdato, eller ved oppnådd graviditet, frem til svangerskapsuke 10.

Protokoll - lang og kort
Når vi snakker om protokoll i forbindelse med ivf, så snakker vi om medisinprotokoll. Hva slags type medisiner man får i behandlingen. Ved kort protokoll, starter man på FSH i begynnelsen av syklusen akkurat som kroppen selv produserer FSH i denne perioden. Før man setter eggløsende sprøyte og har egguttak et par dager senere. Ved lang protokoll starter man med å nullstille hormonene ved å ta en medisin (nesespray) som setter kroppen i en kunstig overgangsalder. Når slimhinnen er tynn og blødd ut, kan man starte på FSH-stimulering akkurat som ved kort protokoll. Lang protokoll er dermed som regel ca 14 dager ekstra med medisiner i forkant av stimulering av eggstokkene.

SA
Spontanabort. Embryoet eller fosteret dør og kroppen frastøter det.

SD
Syklusdag/Cycle day (CD). En beregning av hvor langt man er i syklusen. SD 1 er den første dagen med kraftig blødning før klokka 17. Dersom kraftig blødning starter etter 17, så regner man dagen etter som SD1.

SEM
Forkortelse for selvvalgt enslig mor. Vanlig i Danmark.

Spotting
Svak blødning. Blodrester i truse/bind. Gjerne brunt og ikke friskt blod. Kan være forvarsel på at menstruasjonen kommer eller andre årsaker. Noen har litt spotting rundt eggløsning. Det er også vanlig å spotte litt etter egguttak/innsett/inseminering. Dersom man går på progesteron etter forsøket, så kan det føre til såre slimhinner og litt spotting, så det trenger ikke bety abort, men ikke nøl med å ta kontakt med klinikken eller gynekologen dersom du er usikker. Festeblødning (når det befruktede egget fester seg til livmorslimhinnen) kan også forekomme som spotting.

Suprecur
En nesespray som nullstiller kroppens egne hormoner og setter kroppen i kunstig overgangsalder i oppstarten av et ivf-forløp med lang medisinprotokoll. Man fortsetter å ta synarela mens man stimulerer foliklene med FSH for å hindre for tidlig eggløsning.

Synarela
En nesespray som nullstiller kroppens egne hormoner og setter kroppen i kunstig overgangsalder i oppstarten av et ivf-forløp med lang medisinprotokoll. Man fortsetter å ta synarela mens man stimulerer foliklene med FSH for å hindre for tidlig eggløsning.

SMBC /SMC
Single Mother by Choice. Det internasjonale begrepet for en selvvalgt enslig mor. (FEMA på norsk)

Syklusdag
(SD) Cycle day (CD). En beregning av hvor langt man er i syklusen. SD 1 er den første dagen med kraftig blødning før klokka 17. Dersom kraftig blødning starter etter 17, så regner man dagen etter som SD1.

Scratching
Endometriescratching vil si å lage et lite rift i endometriet (slimhinnen inne i livmoren) foran et forsøk på å bli gravid. Dette lille riftet kan minne om en skade etter en abort og mange mener at dette øker sjansen for at embryoet klarer å feste seg i arrvevet som danner seg etter riften.

Spontanabort
SA. Embryoet eller fosteret dør og kroppen frastøter det.

Stimulasjonsdag/Stim.dag
Stim.dag 1 er første dagen man setter folikkelstimulerende hormon. Neste dag er stimdag 2 osv.

Storkklinikk
Fertilitetsklinikk i København.

Subkutan injeksjon
Ved fertilitetsbehandling må kvinnen ofte få satt injeksjoner subkutant. Det gjelder FSH, eggløsningssprøyte og ofte en GnRH-antagonist som skal hindre for tidlig eggløsning. Subkutan vil si at legemiddelet skal bli ført under huden og inn i underhuden. Dette er det samme som ved insulinsprøyter. Etter opplæring kan kvinnen selv eller ved hjelp av partner få satt sprøyten uten hjelp av helsearbeider. Stikkstedet er oftest på magen rundt navlen (med unntak av GnRH-antagonist som settes i låret). Etter rengjøring av området, løfter man ut en hudfold og stikker inn med 45 graders vinkel. Når man skal sette sprøyte flere dager på rad, så prøver man å finne nytt område hver gang.

TR
Tante rød, menstruasjonen. Som regel ei svært dårlig likt tante da hun vitner om at det ikke gikk denne måneden heller. Andre ganger bidrar hun til ekstra spenning og løfte om at nå er det snart nytt forsøk og nye muligheter.

TTTWW
The terrible two week wait. Tiden mellom eggløsning/forsøk og testdato. De to lengste ukene en prøverkvinne/ et prøverpar skal gjennom.

Testetøs
Populært begrep om kvinne som tester lenge før testdato og som gjerne svir av flere graviditetstester daglig i denne perioden.

TD, testdato
14 dager etter innsett/inseminering/eggløsning. I naturlig syklus er det den dagen du normalt forventer at menstruasjonen skal starte. Den dagen du kan forvente positiv gravidtetstest dersom du er gravid. Mange klinikker ønsker å få bekreftet graviditet med en blodprøve der hcg sjekkes i blodet. (graviditetstest slår ut på hcg i urin.)

UL
Forkortelse for ultralyd. Vi snakker ofte om UL-scan (ultralydscanning). VUL=vaginal ultralyd.

VUL
Forkortelse for vaginal ultralyd
Om oss
vilbligravid.no et 
nettmagasin om fertilitet.
Cookies Personvernerklæring
Kontakt
Vil bli gravid, Gründeriet
Dronningens gate 5/7
3211 Sandefjord
Collaboration
We aim to be the leading Norwegian fertility magazine. 
Do you want to advertize with us? Please contact us for pricing and conditions.
© 2020 – 2021 Vil bli gravidUtvikling og design av Finalize IT Ballangrud

Logg inn

Logg ut

Er du sikker på at du vil logge deg ut?
magnifiercrossmenuarrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram