[rank_math_breadcrumb]
Estimert lesetid: 2 minutter

Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige kan bli tillatt.

Skrevet av Katinka Thors

Publisert 24. januar 2020
Oppdatert: 01/09/2020 Kategorier:

Det ser ut til at det nå kan bli tillatt med eggdonasjon og assistert befruktning for enslige i Norge. Denne uken gikk Frp ut av regjering og dagen etter varslet de omkamp på disse to viktige sakene når Bioteknologiloven nå skal til behandling.

Les mer: Oversikt over hvor de ulike partiene står i saker som omhandler assistert befruktning og reproduktiv helse

Bakgrunn

Da Stortingsmeldingen om Bioteknologiloven ble behandlet på Stortinget i mai 2018 var det flertall for disse sakene (bortsett fra stemmesurr som i praksis ikke vil få konsekvenser for den endelige lovbehandlingen. Les mer om det her).

Så gikk Krf inn i regjering i januar 2019 og med det fikk de forhandlet seg frem til å beholde bioteknologiloven uendret på disse to punktene. Med flertallsregjering satt de dermed en effektiv stopper for en endring.

Når Frp nå går ut av regjeringen vil de tre gjenværende regjeringspartiene, Høyre, Krf og Venstre fortsette å styre etter avtalen de også gjorde med Frp på Granavolden. Det antas at regjeringspartiene Høyre, Krf og Venstre vil komme til å stemme mot eggdonasjon og assistert befruktning til enslige, noe som vil innebære at Høyre og Venstre vil komme til å stemme i strid med sine partiprogram. Regjeringspartiene vil imidlertid ikke lenger ha flertall på Stortinget.

Gangen videre

Bioteknologiloven ligger altså nå til behandling på Stortinget. I desember la helseminister Bent Høye frem forslag til ny bioteknologilov. De to vanskeligste temaene ble ikke nevnt med et ord. Planen er at denne endringen skal behandles av helse- og omsorgskommiteen før påske og iverksettes før sommeren.

Les mer: Her kan du holde deg oppdatert om saken på Stortingets egne nettsider.

Høring 6 februar

Helse-og omsorgskommiteen vil holde høring på Stortinget den 6. februar. Det vil da være mulig for organisasjoner å bli invitert for å komme med sine synspunkter.

Les mer om høringer her.

Etter høringen går komitéen igang med sitt arbeid. De har en frist for å avgi sin innstilling 19.mars. Deretter er den første behandlingen foreløpig satt til 23 april. Andre behandling og når lovendring vil tre i kraft er ikke satt. Når behandlingen er ferdig og lovendringen er vedtatt, er det opp til regjering og departement å sørge for å sette loven i kraft.

Hvordan kan du bidra?

For å bli invitert til høring bør man representere en landsomfattende organisasjon. Foreningen Ønskebarn er Norges største interesseorganisasjon for ufrivillig barnløse. Fema, Frivillig enslige mødre ved assistert befruktning, er en organisasjon som representerer enslige mødre og de som ønsker å bli det. Begge organisasjonene jobber i disse dager med å lage og sende inn sine høringsuttalelser og søker om å få være med på den muntlige høringen på Stortinget den 6. februar.

Her finner du mer informasjon om hvordan du kan bli medlem i Ønskebarn.

Fema gjenopptar sitt arbeid i disse dager etter noen år med laber aktivitet. Du kommer i kontakt med dem for å vise din støtte ved å sende epost til post@fema.no. Dersom du selv er enslig mor eller ønsker å bli det, så kan du også søke medlemskap i facebookgruppen deres.