Kom i gang med fertilitetsbehandling

Katinka Thors
Publisert:
31. mai 2020
Sist oppdatert:
29. september 2022

Det er mange spørsmål om dagen. Mange lurer på hvor de skal starte når de skal igang med assistert befruktning. Her kommer en liten oversikt over det første du bør gjøre og vite før du starter prosessen.

Fastlegen

Når du skal i gang med assistert befruktning bør det første skrittet være å bestille time hos fastlegen. Han kan ta en god del prøver av deg som uansett er greit å ha først som sist når du planlegger å bli gravid. En enkelt helsesjekk rett og slett.

Han bør også henvise deg til behandling. Da får du en henvisning til et av sykehusene som utfører assistert befruktning.

Innen to uker skal du få svar fra sykehuset. Men dessverre er det en del ventetid.

Derfor bør fastlegen også henvise deg til en gynekolog som kan gjøre en fertilitetsutredning av deg mens du venter.

Her kan du lese mer om kvinnens fertilitetsutredning

Dårlig tid?

Det er ikke alle som orker å vente for å komme igang. Både sykehuset og gynekologen har ventetid. Du kan komme raskere igang dersom du har råd til å betale selv.

Privatpraktiserende gynekolog eller en fertilitetsklinikk kan også gjøre en fertilitetsutredning av deg.

Her er oversikt over ventetider ved behandling på norske sykehus

Behandling i det offentlige

Det er ingen tvil om at det absolutt beste for lommeboken er å få behandlingen dekket av det offentlige.

Hvert forsøk i det offentlige har en egenbetaling på 1500 pr forsøk uavhengig om det er inseminering eller IVF/ICSI-behandling. I tillegg kommer utgifter til konsultasjoner (egenandel på 351kr) og medisiner.

Medisinkostnader ved inseminering er små: 500 til 1000 kroner bør du beregne.

Medisinkostnadene til IVF/ICSI-behandling er høyere. Du kan beregne 10 -15 000 pr forsøk. Men her vil du få refundert alle medisinutgifter som overstiger 18 067kr pr barn (du starter altså på nytt dersom du skal igang med søskenforsøk)

Les mer: Gangen i et IVF-forsøk

Dersom du har langt å reise til behandlingssted vil du også få dekket reise av Helfo.

Obs! Det er viktig at du dokumenterer alle medisinkjøp innen 6 mnd fra medisinen ble kjøpt. Selv om du ikke har nådd egenandelstaket, så skal medisinutgiftene registreres fortøpende.

Når du kjøper medisiner, er det viktig å få dokumentert kvittering (med stempel og signatur)

Du kan lese mer om refusjonsordningen her

Budsjett for behandling i det offentlige

1 forsøk: 15 000 (medisiner) + 1500 (egenbetaling) + 1300 i konsultasjoner = 17 800

2 forsøk: 18067 (medisiner) + 3000 (egenbetaling) + 2460 i konsultasjoner (Frikort etter dette) = 23 527

3 forsøk: 18067 (medisiner) + 4500 (egenbetaling) + 2460 i konsultasjoner = 25 027

Ved inseminering kan du budsjettere med ca 2500 pr forsøk

Ved offentlig behandling vil man få inntil 3 forsøk med IVF/ICSI. Det er ingen maksgrense for antall insemineringer. Det vil være legen som vurderer antall inseminasjoner før det eventuelt tilbys IVF/ICSI

Inseminering: Når skjer eggløsningen? Om bruk av eggløsningstester

Budsjett for behandling i det private.

Det er mye større usikkerhet når man skal sette opp budsjett ved privat behandling. Det er flere parametere som spiller inn. Når jeg sier at du bør ha et budsjett på ca 150 000 pr barn, så er det kun et gjennomsnitt.

Dersom du er ung og fertil og kan bli gravid med insemineringer, så kan det hende at du blir gravid på første forsøk og har brukt maks 20 000.

Men etterhvert som man blir eldre synker fertiliteten og budsjettet bør også økes tilsvarende.

Det kommer ikke bare an på alder, men resultatene etter fertilitetsutredningen også spiller inn på hvordan du bør tenke når du budsjetterer.

Dersom du er over 40 år og det er svært viktig for deg å benytte egne egg, så må du beregne et høyt budsjett for å lykkes. Men dersom du kan benytte deg av donerte egg, så vil 150 000 pr barn fremdeles være et godt estimat.

Hvem får behandlingen dekket i det offentlige?

I følge bioteknologiloven er det ikke alle som vil kunne få assistert befruktning (hverken privat eller offentlig).

Du kan lese om vilkårene her

Legen skal gjøre en egnethetsvurdering og kvinnens alder skal ikke være over 46 år.

Men for å få behandlingen dekket i det offentlige, så vil det også være en vurdering i forhold til om det er sannsynlig at det kan lykkes. Behandlende sykehus har veiledende prioriteringskriterier over hvem som vil få behandling av det offentlige.

Her er kriteriene som har gjeldt til nå.

Kort kan nevnes her at man frem til nå har blitt prioritert når man ikke har barn fra før (eller har ett barn), er yngre enn 39 år, BMI skal være under 33 og man skal ha en fertilitetsutredning som viser at man har nok egg og god kvalitet.

Det vil være rimelig å anta at disse kriteriene vil fortsatt gjelde for IUI/IVF/ICSI med egne egg. Men dersom man ikke oppfyller kravene for å få dette dekket, er det ikke samme grunn til å se på alder og antall egg og eggkvalitet for å få behandling med donert egg. Så her vil det nok bli utarbeidet egne kriterier for å motta donert egg.

Følg oss

Om oss

Vilbligravid.no er et nettmagasin om fertilitet og ufrivillig barnløshet. Her vil du få nyheter om fertilitet og relevant stoff for deg som er ufrivillig barnløs.

Vi holder også månedlige livesendinger hvor du kan stille spørsmål til vårt team og samarbeidspartnere.

Siste innlegg

Siste nytt om bioteknologiloven

I dag behandlet stortinget endringer i bioteknologiloven for andre gang. Etter første behandling kunne det se ut som at det kunne bli full stopp for sæddonasjon. I dag ble dette [...]
Les mer

Livsstil

Ikke gå glipp av viktige nyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta relevant innhold direkte i din innboks.

Nyhetsbrev - Mailchimp