Assistert befruktning

Donorsæd: Når man må handle i spermbanken

En surrealistisk situasjon som de færreste har sett for seg at de noen gang skal befinne seg i. Helt til den dagen du sitter der foran skjermen og studerer spermbankens katalog over donorer for første gang: Du skal handle donorsæd. I det samme øyeblikket står du overfor en rekke valg som du må forholde deg […]

Read More
Konsultasjon ved ivf-behandling. Tre personer som vi ser kun fangene på og hendene. Et par som holder hverandre og en annen person med dokumenter.

Gangen i et IVF-forsøk

Mange kvier seg for å sette igang med IVF-forsøk, eller prøverørsbehandling som det ofte kalles. Ofte har man snakket med andre eller lest i forum og hørt historier som beskriver stress, frustrasjon, sorg og masse bivirkninger med humørsvingninger. Dette virker skremmende for mange. I tillegg føles det ofte som et nederlag forbundet med skam at […]

Read More