Siste nytt

Assistert befruktning

Konsultasjon ved ivf-behandling. Tre personer som vi ser kun fangene på og hendene. Et par som holder hverandre og en annen person med dokumenter.

Gangen i et IVF-forsøk

Mange kvier seg for å sette igang med IVF-forsøk, eller prøverørsbehandling som det ofte kalles. Ofte har man snakket med andre eller lest i forum og hørt historier som beskriver stress, frustrasjon, sorg og masse bivirkninger med humørsvingninger. Dette virker skremmende for mange. I tillegg føles det ofte som et nederlag forbundet med skam at […]

Read More